Κανάκης  Σουπερ Μαρκετς

Send  e-mail   to:

Γενικές πληροφορίες : info@kanakis.gr 

Μάρκετινγκ : marketing@kanakis.gr

Μηχανογράφηση : it@kanakis.gr

Λογιστήριο : logistirio@kanakis.gr

  Προφίλ | Πληροφορίες | Προσφορές | Επικοινωνία | Διαγωνισμός | Home